The Black Cat

a safe haven for true jazz cats

3Men in a Boat

3Men in a Boat

dinsdag 1 oktober 2019

Het onderbelichte werk van onze lichtman Geert!

Toen de 3 supersympathieke ‘Boatsmannen’ aan wal waren gestapt in Club de B, bleek nogal wat voorbereidend lichtafstellingswerk van de avond voordien vruchteloos te zijn geweest.  De groepsopstelling die men had door gemaild, klopte niet en de accordeonist wisselde tijdens de soundcheck constant van plaats en zitmeubelhoogte waardoor Geert steeds weer de ladder op moest klimmen om de richting van de spots te wijzigen… om dan, eens beneden en buiten adem, te constateren dat de podiumsituatie alweer was gewijzigd.

Gelukkiglijk wist het trio nonchalante, verstrooide ‘Boatsmannen’ ons te trakteren op een wervelend concert. Met zijn wilde leeuwenmanen, aanstekelijke glimlach en breed gebaar trok frontman Philippe Thuriot al meteen alle aandacht naar zich toe. Hij bewees virtuoos dat het accordeon, ooit de piano van de arme mensen genoemd, best zijn instrumentje kan staan op een jazzpodium.

Zijn spel zat vol dynamiek, met felle uithalen maar ook met lyrische passages zoals in de prachtige compositie voor zijn dochter. Met zijn stug professorenbrilletje leek Kristof Roseeuw de fysieke tegenpool van Thuriot. Althans uiterlijk, want Kristof ging op zijn contrabas vinnig energiek en uiterst gedreven te keer. Hij exploreerde alle muzikale en technische mogelijkheden van zijn instrument, maar steeds ten dienste van de totale sound.

Eens te meer toonde Lionel Beuvens in onze Black Cat wat een magistrale drummer hij wel is. Soepel meppend waar nodig maar meestal subtiel percussief aanwezig met minimale nuances die het unieke klankpalet van het trio deed schitteren.

Na afloop wou het enthousiaste publiek maar al te graag een gesigneerde cd van het trio aanschaffen. Maar… verstrooidheid, vergetelheid, nonchalance: men had de cd’s thuis vergeten.