The Black Cat

a safe haven for true jazz cats

Nieuwjaarsconcert: Koen De Cauter & Bonjour Eddy

Nieuwjaarsconcert: Koen De Cauter & Bonjour Eddy

dinsdag 9 januari 2024

Grijshelder schreed Koen De Cauter Club de B binnen, waardig het opgebrande waas dragend van een decennialang leven van bohemien muzikant. “Main voader Emiel wos ne goejen moat van Carlo De Brouckère.”
Aan zijn zware Gentse tongval te horen, zou je nooit vermoeden dat Koens roots in West-Vlaanderen lagen. Geboren in Roeselare, verhuisd naar Het Torenhof in Moere waar zijn ouders in de zestiger jaren de immens populaire dancing “Den Doedelzak” uitbaatten, kreeg hij als kind via het diverse aanbod op de jukebox en de vele liveconcerten – soms met jazz – een arsenaal aan muzikale stijlen opgelepeld. En al is zijn artistiek palet erg mondiaal, zijn intense liefde voor het West-Vlaams inspireerde hem tot het authentieke album “’t Is stille”, Koen De Cauter zingt Gezelle.

Maar het nieuwjaarsconcert die avond in The Black Cat bestond uit een intrigerende mix van Franse chansons, gipsyswings, standards en een enkel Latino nummer. Vooral de zigeunerliederen “Tu djaial” en “Me hum matto” die Koen in het Romani zong met korrelige, doorleefde stem klonken bijzonder aangrijpend.

Hij kon dan ook solide rekenen op de akoestische Hot Club Band “Bonjour Eddy”! Carl Marichal op gitaar en Eddy Roelens op contrabas – en ook zang – pootten een onweerstaanbaar stuwend swingritme neer! Wim Vandamme puurde gezwind schitterende solo’s à la Django Reinhardt uit zijn Selmer gitaar, en WannesVandewiele weefde met zijn viool warme melodieën doorheen het boeiende repertoire.
Na de onvermijdelijke bisnummers bleef het publiek hardnekkig verder applaudisseren zodat de band onvoorzien een paar niet-gerepeteerde nummers diende te brengen. Met succes! En geen enkel opgetogen aanwezige die het heeft gemerkt!