The Black Cat

a safe haven for true jazz cats

Ilse Duyck Group

Ilse Duyck Group

dinsdag 7 oktober 2014

Na het helpen inladen van instrumenten en materiaal stopte gitarist Filip Verneert me een stapeltje tijdschriften in mijn handen.

Het concert was broeierig funky en stomend groovy geweest. Op het te kleine podium stond een potige band topmuzikanten waar Ilse Duyck’s frêle stem moest tegenop swingen. Een avond waarbij hitsige soul en ingetogen melancholie elkaar harmonisch aanvulden.

‘Jazzmozaïek, een brede kijk op jazz in Vlaanderen en de wereld’

‘t Was op één van de laatste concerten in zijn legendarisch café dat Opa Tuur mij tot het tijdschrift introduceerde. Hij kreeg er steevast gratis een stapel van toegestuurd en gaf me enkele exemplaren van verschillende jaargangen mee. Ik vond ze razend informatief en mateloos interessant en las ze van j tot a en van z tot z.

Doch wat ik daarna ook aan pogingen ondernam, het lukte me maar niet om zo’n kleinood, al was het maar één exemplaartje, in mijn brievenbus gedropt te krijgen. Alleen via e-mail kreeg ik soms wat summiere info, wat me berustend deed besluiten dat het tijdschrift enkel nog een digitaal bestaan leidde. Maar niks was minder waar!

Bij ’t afscheid kussen vroeg Ilse me terloops of ik ‘Jazzmozaïek’ kende waarvan haar partner Filip verantwoordelijke uitgever was…

Vanaf heden krijgen wij bij elke driemaandelijkse publicatie 5 exemplaren toegestuurd, zo werd ons stellig beloofd in een e-mail.